Szlifierko-polerki metalograficzne

Jak wiadomo, preparatyka zgładów metalograficznych składa się z kilku etapów. Ostatnim krokiem preparatyki zgładów materiałowych jest szlifowanie i polerowanie powierzchni próbki oraz ewentualnie trawienie wypolerowanej powierzchni zgładu. Służą do tego ręczne, półautomatyczne lub automatyczne szlifierko-polerki metalograficzne. Etap szlifowania i polerowania próbek ma na celu usunięcie warstwy materiału zdeformowanego – a więc i zdefektowanego – podczas cięcia i inkludowania. Bezsprzecznie preparatyka metalograficzna, a w dużej mierze etap szlifowania i polerowania materiałów, ma na celu uzyskanie rzeczywistej struktury tego materiału. W związku z tym w praktyce laboratoryjnej zwykle wystarczające jest uzyskanie zadowalającego stan powierzchni zgładu metalograficznego. Jest on kompromisem między czasem poświęconym na uzyskanie pożądanej jakości, kosztami preparatyki a akceptacją dla niewielkich skaz na powierzchni zgładu. Reasumując: w większości przypadków najistotniejsza jest efektywność wykonania zgładu metalograficznego, a nie jego idealnie przygotowana powierzchnia.

Do szlifowania i polerowania próbek metalograficznych mamy urządzenia zarówno do pracy ręcznej, półautomatycznej i automatycznej (linia szlifierko-polerke modułowych FORCIPOL oraz kompaktowych ACCURA) jak i rozwiązania mobilne, dedykowane do pracy w terenie czy elektropolerka ELOPREP.

Metalograficzne szlifierko-polerki modułowe

Modułowe szlifierko-polerki metalograficzne

Ręczne, półautomatyczne i automatyczne szlifierko-polerki metalograficzne modułowe do pracy z talerzami o średnicach 200, 250 i 300 mm.

Metalograficzne szlifierko-polerki kompaktowe

Szlifierko-polerka ACCURA 102

Wysokowydajne, kompaktowe szlifierko-polerki metalograficzne ze zintegrowaną głowicą i dozownikiem 4- lub 6-kanałowym.

Metalograficzne szlifierko-polerki liniowe

Zaawansowany, liniowy system VELOX 402

4-stanowiskowa szlifierko-polerka liniowa, automatycznie przeprowadzająca pełną preparatykę zgładu metalograficznego.

Elektropolerki metalograficzne

Elektropolerka ELOPREP 102

Elektropolerki metalograficzne z funkcją automatycznego skanowania parametrów napięciowo-prądowych oraz z funkcją trawienia.

Preparatyka mobilna

Preparatyka mobilna - MOBIPREP

Szlifierko-polerka i mikroskop mobilny do pracy w terenie lub na próbkach o dużej wielkości.