Ręczne i automatyczne przecinarki metalograficzne

Pierwszym etapem preparatyki zgładów metalograficznych jest wycięcie próbki z większego detalu. Do tego celu wykorzystuje się dedykowane przecinarki metalograficzne, które dzieli się na dwie podstawowe grupy: przecinarki precyzyjne i przecinarki uniwersalne.

Przecinarki precyzyjne stosuje się w przypadku cięcia niewielkich detali, gdzie konieczne jest precyzyjniejsze wykonanie samego cięcia próbki. Z uwagi na mniejsze grubości ściernic do cięcia (od 0,35 mm do 1-1,2 mm) stosowanych w precyzyjnych przecinarkach metalograficznych, można znacznie dokładniej wybrać miejsce przecięcia badanego detalu niż w przypadku przecinarek uniwersalnych. Precyzję cięcia można zwiększyć dodatkowo poprzez cięcie automatyczne z laserowym oznaczeniem miejsca cięcia.

Standardowo przecinarki precyzyjne posiadają trzpień o średnicy 12,7 mm do mocowania ściernicy do cięcia. W naszej ofercie proponujemy dwa modele przecinarek precyzyjnych: MICRACUT 152 oraz MICRACUT 202

Przecinarki uniwersalne (nazywane niekiedy również przecinarkami do cięcia zgrubnego) stosowane są przede wszystkim do cięcia większych detali. Większa grubość ściernicy (od 1 mm grubości dla ściernic o średnicy 250 mm do nawet 5 mm grubości w przypadku ściernic o średnicy 600 mm) nie pozwala na bardzo dokładne wybranie miejsca cięcia, jednak stosowane w przecinarka uniwersalnych większe średnice ściernic oraz większe stoliki i komory cięcia niż w przypadku przecinarek precyzyjnych, pozwalają na cięcie znacznie większych próbek. W celu zwiększenie precyzji wyboru miejsca cięcia, często doposaża się przecinarki uniwersalne w znacznik laserowy, pozwalający wyświetlić na ciętym detalu miejsce, w którym zostanie on przecięty.

Standardowo metalograficzne przecinarki uniwersalne posiadają trzpień o średnicy 32 mm do mocowania ściernicy do cięcia. W naszej ofercie proponujemy 5 modeli przecinarek uniwersalnych: METACUT 302, SERVOCUT 302, SERVOCUT 402, SERVOCUT 502, SERVOCUT 602

Przecinarki precyzyjne

Micracut - przecinarki precyzyjne.

Przecinarki precyzyjne serii MICRACUT do delikatnego i dokładnego cięcia metalograficznego niewielkich detali.

Przecinarki uniwersalne

Półautomatyczna przecinarka metalograficzna Servocut 302

Uniwersalne przecinarki metalograficzne z serii METACUT i SERVOCUT dedykowane do cięcia metalograficznego większych detali.