Metalograficzne prasy do inkludowania na gorąco oraz do impregnacji próżniowej na zimno

Po cięciu kolejnym krokiem w preparatyce zgładów materiałowych jest inkludowanie w prasach do inkludowania na gorąco ECOPRESS bądź urządzeniach do impregnacji próżniowej VACUMET 52 w żywicach epoksydowych (w przypadku materiałów porowatych lub o złożonej geometrii) lub po prostu zalewanie „na zimno” badanych detali żywicą dwu- lub trzyskładnikową. Celem inkludowania jest zabezpieczenie krawędzi próbki, zapewnienie integralności próbki podczas szlifowania i polerowania,  uzyskanie oprawy dla małych próbek bądź próbek o nieregularnych kształtach (zwłaszcza przy preparatyce automatycznej), zabezpieczenie delikatnych materiałów lub cienkich warstw i powłok. Dodatkowo inkludowanie próbek w żywicy poprawia powtarzalność preparatyki i zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów preparatyki takich jak np. zaokrąglenie krawędzi próbki czy wykruszanie warstwy wierzchniej materiału. Ponadto poprzez inkludowanie próbek dokonuje się zunifikowania wielkości próbek tak, aby w sposób łatwy mocować je w uchwycie próbek szlifierko-polerki. Oferta naszej firmy obejmuje zarówno automatyczne jak i ręczne praski do inkudowania na gorąco.

Wszystkie prasy do inkludowania na gorąco serii ECOPRESS oferowane przez naszą firmę, przeprowadzają proces inkludowania w sposób automatyczny. Różnią się one sterowaniem parametrami procesu inkludowania oraz liczbą cylindrów.

Najprostszym modelem, wyposażonym w prosty i intuicyjny panel sterowania jest praska ECOPRESS 52, wyposażona w jeden wymienny cylinder o średnicy od 25 do 50 mm. Rozwinięciem tego modelu jest ECOPRESS 102, która posiada dotykowy panel sterowania, umożliwiający numeryczne ustawianie parametrów inkludowania, szczegółowy podgląd i kontrolę przebiegu procesu inkludowania oraz daje możliwość zapisywania i ładowania programów inkludowania. Tak jak model ECORPESS 52, posiada ona jeden wymienny zespół cylindra. Z kolei model ECOPRESS 202 różni od modelu ECOPRESS 102 wyposażenie w dwa niezależne i wymienne zespoły cylindra, co pozwala na jednoczesne inkludowanie do maksymalnie 4 próbek.

ECOPRESS 102

ECOPRESS_102_250x250

Automatyczna, wyposażona w jeden cylinder, programowalna prasa metalograficzna do inkludowania na gorąco.

ECOPRESS 202

ECOPRESS_202_250x250

Automatyczna, wyposażona w dwa cylindry, programowalna prasa metalograficzna do inkludowania na gorąco.

VACUMET 52

VACUMET_250x250

Urządzenie do zalewania w podciśnieniu (impregnacja próżniowa) żywicą epoksydową na zimno próbek metalograficznych.